top of page

Unconventional Training Club

Public·12 members
Jaxon Evans
Jaxon Evans

Halik Sa Tubig


ang aking ideya sa tulang iyan ay ang nag susulat ng tula na iyan ay nag papasalamatsa hangin na kanyang nalalanghap araw araw at at sa tubig na kanyang naiinom at sa init na kanyang nararamdaman at sa mga hayop na nag bibigay buhay sa kabukiran at sa kayamanan na nag dududlot ng masaganang pamumuhay sa bawat isa sa atin..
Halik sa tubig


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fgohhs.com%2F2u9S3V&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw04p8s3r5lmFILQHM_BVWPP


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page